Tags

, , , , , , , , , ,

(This is a recurrent topic, read part 2 here)

This post consists of answers to questions posed by my teacher Loe on this official document of the Church of Sweden: https://www.svenskakyrkan.se/biskopsmoten/brev901/httoc.htm Its not only on women, but it fits the topic)

präst1_438x300

Allmän och särskild tjänst enligt biskopsbrevet
1. Beskriv utifrån biskopsbrevet prästens respektive diakonens uppgifter. Vad är lika, vad skiljer sig åt?
En präst är kallad och vigd till att tjäna Ordet: Att förkunna och undervisa det rent och klart under Andens ledning till själavårdande förlåtelse, tröst och mening för alla människor. Att vara ett redskap i dopet och nattvarden och annan liturgi. Samt att hålla fast vid Jesus Kristi härlighet trots allt.
En diakon är kallad och vigd till att tjäna människor: Vara Kristus kärleksfulla händer på jorden för människors fysisk och psykologisk välgång. Att assistera prästen i liturgin genom att föra fram människors lidande till Gud. Alltid påminna och undervisa om samt administrera Guds evangelium, kärlek och rättvisa i världen. Alltid inspireras av Jesus Kristus tjänande trots allt.
Det gemensamma är att båda är kallade och vigda till att tjäna Gud och Jesus. Skillnaden är att prästens fokus mer ska ligga på det mer ”abstrakta” andliga/själsliga välbefinnandet genom Ordet och sakramenten medan diakonen är mer praktiskt inriktad på människors fysiska och psykologiska situation.

2. Hur beskrivs det allmänna prästadömet?
Alla vigs till det allmänna prästadömet genom dopet. Det innebär att man blir en offerpräst som ska frambära sig själv som ett levande och heligt offer genom tacksägelse, lovsång, kärlek, bön, hjälp till behövande och vittnesbörd.

3. Hur hänger det allmänna prästadömet och den särskilda tjänsten ihop?
De som vigs till särskild tjänst är också del av det allmänna prästadömet, men avskiljs för att utföra den grundläggande uppgiften i kyrkan – att överräcka evangeliet. Jag hittar inte detta uttryckligen i brevet, men jag tänker att det egentligen handlar om att vigas till att hela tiden göra det som alla andra också ska göra när de kan.

4. Hur ser du på prästens roll och uppgift i församlingen? Vilken roll vill du själv ha som präst?
Jag tycker definitionen på fråga 1 var bra. I korthet förkunnelse, undervisning, själavård och liturgi. Jag kan inte säga om någon av dessa är viktigare än de andra. Jag tänker att prästen ska räcka ut dessa till människorna och samtidigt vara ett exempel på en lydig Kristi lärjunge. Inte så att prästen måste vara perfekt, men hon får inte väcka ”syndigt” anstöt så att människor puttas bort. Men hon måste våga vara annorlunda på ett utomvärldsligt sätt, så att kyrkans heliga karaktär kan stråla. Den anstöt som kanske väcks av det kan man inte komma undan utan att göra kyrkan beige, och en beige kyrka syns inte. Syns inte, finns inte. Då finns ingen att förkunna till, ingen att undervisa, ingen att vårda och hålla mässa för. Det är lite som när det är mulet, även om solen sticker i ögonen måste vi ändå ha solsken för att överleva. Så prästens uppgift är att hålla kyrkan helig så att den är en oas dit människor kan komma, attraherade av förkunnelsen, och där de kan få undervisning och vård för sina själar och möta Gud och Jesus i liturgin. Det vill jag göra som präst.

Advertisements